"Η ιστορία του Γρηγόρη και της Ελένης από το γάμο τους στον Αγ. Βασιλείο στο Φιλιππείο"

Φωτογράφος: Α.Μπαμπάκης
Εικονολήπτης: Σ.Στεφανίδης

Back to Wedding Stories